Dni Otwarte CKPiU

Serdecznie zapraszamy uczniów i ich rodziców na Dni Otwarte CKPiU, które odbędą się w dniu 26.04.2017 roku w godzinach od 8.30 do 16.00.
 
W trakcie Dni Otwartych będzie można zwiedzić nowoczesne pracownie w których uczniowie techników i szkół branżowych uczą się zawodu, a także samodzielnie zdiagnozować samochód, obsłużyć maszynę CNC,  dowiedzieć się jak podłączyć silnik elektryczny, zbudować komin, wymienić klocki hamulcowe w samochodzie oraz wykonać naprawdę wytrzymałą śrubę. Dla odważnych - pokaz spawania! 
 
W trakcie trwania Dni Otwartych będzie możliwość porozmawiania o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej z doradcą zawodowym. 
 
Serdecznie zapraszamy!
Zespół CKPiU
Więcej »

Informator szkół ponadgimnazjalnych na rok 2017/2018

Nasze Centrum opracowało informator szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na rok 2017/18.

Tym razem opracowaliśmy je w formie infografik. Zapraszamy do zapoznania się z nimi pod zakładką Informator w lewej części strony. Gimnazjalistom życzymy przemyślanych wyborów! 
Więcej »

CKPIU na XI Targach Pracy i Edukacji (zdjęcia)

W czwartek 6 kwietnia 2017r. nasze Centrum uczestniczyło w XI Targach Pracy i Edukacji w Kędzierzynie-Koźlu. Dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszyły się wyroby uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w CKPiU a także informatory dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

W tym roku uczniowie mieli także możliwość konsultacji z doradcą zawodowym CKPiU, wykonania testów predyspozycji zawodowych i zasięgnięcia informacji na temat kierunków szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej »

Jak wspierać lepiej? - szkolenie w CKPiU

Współczesne badania z zakresu neurodydaktyki skłaniają nas do refleksji nad tym w jaki sposób uczy się mózg, jak możemy lepiej przekazywać naszą wiedzę i wspomagać innych. W CKPiU rozpoczęliśmy realizację cyklu szkoleniowego dla pedagogów i szkolnych doradców zawodowych pod tytułem „Metody aktywne w procesie wspierania uczniów i rodziców”.

Szkolenie prowadzi dla nas Joanna Biskup z fundacji EduNeo www.fundacjaeduneo.pl/. Podczas warsztatów, które odbyły się w dniu 3 marca 2017 roku zastanawialiśmy się jak uruchomić motywację do uczenia się wykorzystując aktualne doniesienia z zakresu neurodydaktyki a także nasze doświadczenia w pracy z uczniami i rodzicami. Samo szkolenie prowadzone metodami aktywnymi wywoływało przestrzeń do refleksji, odkrywania nowych możliwości działań oraz wzbogacenia swojego warsztatu pracy.

Więcej »

Podejście narracyjne i konstruktywistyczne w poradnictwie zawodowym – warsztat szkoleniowy dla szkolnych doradców zawodowych.

W procesie prowadzenia poradnictwa zawodowego kluczową rolę spełnia dobrze poprowadzona rozmowa z osobami wspomaganymi. Wyniki badań wskazują, że rozmowa jest dla nich ważniejsza od uzyskania konkretnych wskazówek, recept, wytycznych. Większość z osób oczekuje prawdziwego zainteresowania i zaangażowania się w ich sprawy. Przeprowadzenie rozmowy w poradnictwie zawodowym wydaje się „proste” jednak jak pisze jeden ze specjalistów w tej dziedzinie  E.H. Shein „bardzo trudno wykonać to rzetelnie”. 
 
Na warsztacie szkoleniowym, prowadzonym przez  doradcę zawodowego CKPiU  w dniu 01.02.2017 doskonaliliśmy umiejętności prowadzenia rozmowy z osobami wspomaganymi zwracając uwagę na proces pomagania oraz odpowiednie techniki prowadzenia rozmowy. Całość została zanurzona we współczesnym podejściu narracyjnym i konstruktywistycznym  zwracającym uwagę na wydobywanie kluczowych „indywidualnych znaczeń” w procesie rozmowy, które w procesie poradnictwa dynamicznie mogą się zmieniać i nadawać nowy sens dążeniom oraz stawać się podłożem podejmowanych ważnych decyzji. Warsztat cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników. 
Więcej »

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Pod koniec 2016 roku w  Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbyły się próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach:

- technik mechanik
- technik pojazdów samochodowych
- technik budownictwa
- elektryk
- ślusarz.

Egzaminy próbne zostały przeprowadzone dla uczniów z:

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
- Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
- Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
- Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w  Krapkowicach.

Celem egzaminów było sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów do egzaminu państwowego przeprowadzanego w sesji zimowej 2017 roku. 

Więcej »

Specjalnie dla rodziców uczniów klas III gimnazjum

Rodzice w sytuacji zmian systemu edukacji zadają wiele pytań. Jak będzie wyglądać szkolnictwo ponadgimnazjalne? Co to są szkoły branżowe i jakie dają kwalifikacje? Gdzie szukać odpowiedniej szkoły dla swojego dziecka? Aby wesprzeć rodziców Starostwo Powiatowe chce przygotować pakiet materiałów, które w praktyczny i interesujący sposób mają odpowiadać na najważniejsze pytania związane z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.
 
Chcąc lepiej zrozumieć i dostosować do potrzeb materiały informacyjne - CKPiU we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Publicznym Gimnazjum nr 4 przygotowało ankietę dla rodziców uczniów klas III gimnazjum.  Zostanie ona przeprowadzona we wszystkich gimnazjach Kędzierzyna-Koźla.
 
O jej wynikach poinformujemy już niebawem :)
Więcej »

Zaproszenie dla przyszłych absolwentów

Czy mogę dostać dofinansowanie z Urzędu Pracy na szkolenie z prawa jazdy? Ile wynosi bon na przesiedlenie? Kiedy mogę otworzyć własną działalność? To tylko niektóre z pytań zadawanych przez młodzież Pani Katarzynie Frątczak, doradcy zawodowemu Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. 
 
W spotkaniu, które odbyło się na terenie CKPiU uczestniczyło  90 uczniów kończących w tym roku naukę w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Pani Katarzyna przedstawiła ciekawą ofertę dla uczniów, aby mogli oni jak najlepiej odnaleźć się na rynku pracy. Prezentacja była wzbogacona o wiele ciekawych przykładów „z życia wziętych”, które mamy nadzieję zostaną dobrze zapamiętane przez młodzież. 
 
Pani Katarzyna zaprosiła przyszłych absolwentów do kontaktu osobistego w Urzędzie Pracy, po to by znaleźć najlepsze możliwości odnalezienia się na rynku pracy.
Więcej »

CKPiU dla młodzieży podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

W ramach organizowanego Dnia Młodzieży podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu nasze Centrum odpowiadało za spotkania z zakresu doradztwa zawodowego. Młodzież miała możliwość skorzystania zarówno z konsultacji indywidualnych jak i warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego CKPiU Annę Jaskulską.

W ramach konsultacji indywidualnych młodzież zastanawiała się jaką szkołę, profil, zawód wybrać, chciała upewnić się w podejmowanych wyborach lub dowiedzieć się do czego naprawdę się nadają. Część konsultacji zakończyła się pozytywnym rozwiązaniem swoich dylematów co do przyszłości, a pojawiające się głębsze problemy, wymagające większej ilości czasu otworzyły przestrzeń na dalsze spotkania doradcze już w Centrum.

Warsztaty to szczególny czas aktywizowania młodzieży, uczenia się od siebie nawzajem i  umiejętności współpracy.  Podczas warsztatów młodzież zastanawiała się w jaki sposób być bardziej przedsiębiorczym, co sprawdza się na rynku pracy oraz co jest istotne by odnieść na nim sukces. Młodzież z dużym zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach, przejawiając  inicjatywę i chętnie dzieląc się własnymi spostrzeżeniami.

Życzymy im jak najwięcej przedsiębiorczości na co dzień.


Więcej »

Jakie zmiany czekają gimnazjalistów od roku szkolnego 2017/2018?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje projekt zmian który od następnego roku szkolnego ma między innymi objąć absolwentów gimnazjum. Już od roku szkolnego 2017/2018 mają ruszyć szkoły branżowe I stopnia. Czas nauki w tego typu szkole będzie trwał 3 lata, a kończyć się ona będzie uzyskaniem jednej kwalifikacji zawodowej po zdaniu wymaganego egzaminu.
Kierunki kształcenia w szkołach branżowych oraz programy nauczania mają odpowiadać na potrzeby rynku pracy i być współtworzone przez przedsiębiorców. Uczniowie będą mogli następnie kontynuować naukę w dwuletnich szkołach branżowych II stopnia (tu będą mogli uzyskać kolejne kwalifikacje zawodowe uzyskując tytuł technika) i podejść do matury. Przez absolwntów szkół branżowych II stopnia matura będzie zdawana z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym. Z jednej strony będzie więc łatwiejsza niż matura w liceach ogólnokształcących z drugiej da możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych.

Na czym polega główna wartość szkół branżowych? 

Na rynku pracy niezależnie od branży, istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy zatrudnianiu jest praktyka w wykonywaniu danego zawodu. Sami, mając do wyboru mechanika samochodowego wybralibyśmy pewnie kogoś kto potrafi dobrze naprawić nasz samochód, niezależnie od posiadanego przez mechanika wykształcenia. Szkoły branżowe mają dawać uczniom dobre przygotowanie praktyczne, które zapewni ich łatwe odnalezienie się na rynku pracy. Równocześnie będą otwierać ścieżki do dalszej edukacji i zdobywania wyższego wykształcenia.


Jakie inne szkoły ponadgimnazjalne mają do wyboru uczniowie kończący gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018?

Poza szkołą branżową I stopnia uczniowie będą mogli wybrać naukę w 3-letnim liceum ogólnokształcącym i 4-letnim technikum. Uczeń po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia, będzie mógł kontynuować naukę w szkole policealnej, a jeśli uzyska świadectwo dojrzałości będzie mógł pójść na studia.

Na stronie internetowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/ można uzyskać więcej informacji o planowanej reformie oświatowej oraz sprawdzić możliwe drogi edukacji uczniów od następnego roku szkolnego.

Więcej »

Jak odnaleźć swoją ścieżkę?

Wiele (nie tylko) młodych osób zastanawia się jaki zawód, czy też kierunek dalszej nauki wybrać. Ostatnio miałam przyjemność poprowadzenia zajęć w klasie IV Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu. Zajęcia te były zaskakujące. Prawie wszyscy uczniowie wiedzieli co chcą dalej robić w życiu. Ciekawa byłam, co sprawiło że odnaleźli życiu swoją ścieżkę lub jedną ze ścieżek. Oto co napisali:


Zastanawialiśmy się wspólnie jak można zwiększyć pewność siebie tak kluczową w życiu i na rynku pracy, jak się uczyć by łatwiej osiągnąć cele, jak być elastycznym w swoich zawodowych planach i zdobywać kwalifikacje zawodowe.

Spotkanie było niezwykłe i ... bardzo inspirujące. 


Autor: Anna Jaskulska - doradca zawodowy

Więcej »

Jak zaplanować karierę i odnaleźć się na rynku pracy?

W dniu 21.10.2016 na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbyło się spotkanie organizacyjno-szkoleniowe z pedagogami i osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie doradztwa zawodowego w gimnazjach z terenu naszego powiatu. Spotkanie z jednej strony dało możliwość podzielenia się dobrymi przykładami wdrażania systemu doradztwa zawodowego w szkołach, rozmów o potrzebach w tym zakresie i pomysłów na nowe, lepsze rozwiązania. Dominowało twórcze i innowacyjne myślenie, a także refleksja nad tym w jaki sposób wprowadzać „małe zmiany” aby uzyskać „duży efekt”.

Naszym rozmowom przyświecał cel szkoleniowy: Jak być dobrym doradcą w sytuacji ciągłych zmian w systemie edukacji oraz zmian na rynku pracy? W jakim stopniu możemy wspierać planowanie przez uczniów swojej przyszłości?

Wyniki badań rynku pracy wskazują na rosnące zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych absolwentów szkół zawodowych. Pedagodzy zauważyli, że często szkoła zawodowa jest tylko jednym z etapów drogi edukacyjnej stwarzając równocześnie szansę na niezależność finansową absolwentów i łatwe odnalezienie się na rynku pracy. 

Według badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pracodawcy szczególnie cenią sobie kompetencje związane z samodzielną organizacją pracy (podejmowanie decyzji, przejawianie inicjatywy, zarządzanie zadaniami, motywację do pracy, odporność na stres) oraz kompetencje interpersonalne (współpracę w grupie, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych). To właśnie kształtowanie tych kluczowych kompetencji staje się niezwykle istotne  procesie edukacji i prowadzenia szkolnego doradztwa zawodowego.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za ich zaangażowanie, nowatorskie pomysły i chęć dzielenia się dobrymi przykładami w procesie wdrażania doradztwa zawodowego w szkołach.

Ufamy, że uda nam się wspólnie odnaleźć najlepsze, systemowe rozwiązania aby młodzież dokonywała bardziej świadomych wyborów swojej ścieżki życiowej i zawodowej. 

Więcej »

System monitoringu zawodowych losów absolwentów

 

Kończysz liceum lub technikum. Myślisz o rozpoczęciu studiów akademickich ale masz trudności z podjęciem decyzji dotyczącej kierunku studiów czy wyboru konkretnej uczelni. Bardzo pomocnym narzędziem może okazać się wdrażany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Z raportów dowiesz się jaka jest sytuacja ekonomiczna absolwentów poszczególnych uczelni czy kierunków kształcenia (narzędzie może być pomocne także przy ich porównywaniu). Znajdziesz informacje dotyczące m.in. czasu poszukiwania zatrudnienia, jego stabilności czy osiąganych wynagrodzeń. Warto zajrzeć!!! Pamiętaj bowiem, że pasje czy zainteresowania są niezwykle ważnym, niemniej nie powinny być jedynym czynnikiem wpływającym na podejmowane przez Ciebie decyzje dotyczące przyszłej ścieżki edukacyjnej. Dużo trafniejsze mogą okazać się te  podjęte w oparciu o rzetelną analizę sytuacji na rynku pracy. Więcej w zakładce doradztwo zawodowe.


http://www.absolwenci.nauka.gov.pl/

Więcej »

Wybór szkoły TAK - ale JAK?

 

Kariera zawodowa zaczyna się już w gimnazjum. Twój pierwszy ważny wybór dotyczący szkoły ponadgimnazjalnej jest pierwszym krokiem w Twojej karierze. Ten wybór będzie bowiem miał wpływ na Twoje dalsze decyzje. Być może masz już pomysł na siebie, potrzebujesz tylko zebrać brakujące informacje takie jak: zasady i kryteria rekrutacji, specyfika nauczania w poszczególnych typach szkół, organizacja praktyk itd. Wtedy najłatwiej sięgnąć do dostępnych informatorów np.:

http://www.ckpiukk.pl/aktualnosci/Przewodnik-dla-uczniow-i-rodzicow

oraz zajrzeć na strony internetowe szkół, czy wybrać się z wizytą do wymarzonej placówki.

Pełną ofertę edukacyjną szkół znajdziesz także w strefie kandydata w serwisie rekrutacyjnym:

www.opolskie.edu.com.pl

Są jednak wśród Was i tacy, którzy jeszcze nie mają pomysłu na wybór szkoły czy zawodu, trudno jest im określić swoje zainteresowania czy umiejętności, wskazać mocne strony, podjąć decyzję – wtedy prawdopodobnie pomóc mogą między innymi testy badające predyspozycje edukacyjne i zawodowe, filmy o zawodach czy plenery kariery ułatwiające określanie celów. Jeśli jesteś w takiej właśnie sytuacji zajrzyj do przygotowanej specjalnie dla Was zakładki DORADZTWO ZAWODOWE, gdzie znajdziesz wiele pomocnych narzędzi.

Więcej »

Opolska debata o edukacji - kształcenie zawodowe dla rynku pracy

Opolska debata o edukacji "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy"  odbyła się w Zakrzowie. Organizatorami byli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Opolski i Opolski Kurator Oświaty. Debatę otworzył Michał Siek, Opolski Kurator Oświaty, następnie głos zabrała wicewojewoda Violetta Porowska oraz Teresa Wargocka, wiceminister edukacji. W konferencji uczestniczyły także władze samorządów, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice, którzy dyskutowali o przyszłości szkolnictwa zawodowego w kilku panelach tematycznych.

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu był jednym z prelegentów panelu pt. Stan bazy dydaktycznej kształcenia praktycznego po realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i dalsze potrzeby w tym zakresie. W tracie spotkania mówił m.in.: „Pozycja naszego szkolnictwa to zasługa bardzo dobrej współpracy pomiędzy dyrektorami a władzami powiatu” dodając jednocześnie, że „Nie jest istotne ile środków zainwestujemy, natomiast najistotniejsze jest to, jak je wykorzystamy”.

Centrum było jedną z 20 placówek oświatowych województwa zaproszonych do prezentacji swojego potencjału podczas debaty.

Relacje z wydarzenia także na:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/opolska-debata-o-edukacji-ksztalcenie-zawodowe-dla-rynku-pracy.html

oraz

http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/6022/powiat-zaimponowal-w-zakrzowie.html


Więcej »

Przyszły zawód – zawód z przyszłością II – nagrody w konkursie trafiły w ręce uczniów

W czwartkowe południe 28 kwietnia w sali posiedzeń w siedzibie Starostwa Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego odbyła się uroczystość uhonorowania uczestników i laureatów drugiej edycji konkursu „Przyszły zawód – zawód z przyszłością II”

Zgodnie z regulaminem jego celem stała się z jednej strony promocja kształcenia zawodowego a z drugiej i chyba bardziej istotnej, zachęcanie młodzieży do aktywnego i świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i planowania swojej kariery. Do podjęcia takich wysiłków by wybór przyszłej szkoły czy zawodu po ukończeniu gimnazjum nie stał się przysłowiowym „kupowaniem kota w worku”.   


Więcej »

Nabór na KURS WÓZKÓW WIDŁOWYCH - 28.04.2016


Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:


 KURS WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM I WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH

Rozpoczęcie kursu w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godzinie 16:00 w auli Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Cena kursu 450 złotych – obejmuje: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, badanie lekarskie oraz egzamin wewnętrzny.

Planowane zakończenie kursu do końca roku szkolnego.

Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie osób nie będących uczniami szkół w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w cenie 600 złotych.

 Zapisy pod numerem telefonu: 77/ 481 37 52

W przypadku utworzenia grupy poniżej 20 osób Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zastrzega sobie prawo, że może nie zorganizować kursu.

Więcej »

BHP i prawo pracy - zajęcia inne niż zwykle

Już po raz kolejny uczniowie naszego Centrum uczestniczyć będą w REGIONALNYM KONKURSIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRACY ORAZ PRAWA PRACY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH ZAJĘCIA W CENTRACH KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Organizatorem konkursu  jest Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO w Opolu przy współudziale OIP w Opolu i Opolskiej Izby Gospodarczej. Jednym z etapów przygotowania kandydatów jest ich uczestnictwo w prezentacji dotyczącej tematyki BHP  przeprowadzanej przez przedstawiciela OIP w Opolu. W szkoleniu uczestniczyli także wszyscy uczniowie odbywający w tym dniu zajęcia w Centrum.

Więcej »

X Targi Pracy i Edukacji

W czwartek 07 kwietnia po raz kolejny uczestniczyliśmy w jubileuszowych w tym roku X Targach Pracy I Edukacji w Kędzierzynie-Koźlu, które odbyły się w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie – Koźlu. Organizatorami byli Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu i Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu. Uroczystego otwarcia targów dokonała Pani Małgorzata Tudaj - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Frekwencja dopisała a wielu odwiedzających imprezę zatrzymało się także i przy naszym stoisku.

Więcej »

Świat zawodów. Co to takiego?


Wybór kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie kształcenia i kariery zawodowej to sprawy ważne nie tylko dla uczniów kończących gimnazjum. Im wcześniej uczniowie zaczną zdobywać kompetencje niezbędne do świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, tym trafniejsze w przyszłości okażą się ich wybory. Pamiętając o tym Centrum we współpracy ze szkołami gimnazjalnymi powiatu realizuje zajęcia doradcze także dla uczniów klas młodszych szkół gimnazjalnych. We wtorek 5 kwietnia doradca Centrum poprowadził zajęcia w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Bierawie.  Uczestnikami byli uczniowie klasy I a temat brzmiał „Świat zawodów. Co to takiego?”.
Więcej »

Bogatsza wiedza - trafniejsze wybory

 

W poniedziałkowy poranek 4 kwietnia mury Centrum odwiedzili uczniowie klasy III Publicznego Gimnazjum nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu. Wizyta rozpoczęła się spotkaniem z przedstawicielem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w trakcie którego młodzież zapoznana została z ofertą edukacyjną szkoły. Drugą część wizyt uczniowie spędzili już w pracowniach praktycznej nauki zawodu by przekonać się, jak w praktyce wygląda kształcenie zawodowe oraz z bliska przyjrzeć się wybranym zawodom. Odwiedziliśmy pracownie: energii odnawialnej, obrabiarek sterowanych numerycznie i programowania CNC, klasycznej obróbki mechanicznej, mechatroniki i elektroniki, elektryczną, obróbki ręcznej i montażowo ślusarską oraz pracownie samochodowe.

Zdjęcia dzieki uprzejmości PG 6 w Kędzierzynie-Koźlu

Więcej »

Energetyka odnawialna inaczej niz zwykle

 

W poniedziałkowy poranek 4 kwietnia po praz kolejny w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego niecodzienne zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej poprowadził Pan mgr inż. Andrzej Jurkiewicz - wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej w zakresie audytów energetycznych; specjalista w zakresie kontraktów ESCO dla ciepłownictwa oraz urządzeń energetyki rozproszonej a jednocześnie prezes Zarządu eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. (eGIE); autor licznych artykułów dotyczących m.in. stosowania odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń rozporoszonej energetyki. Tym razem uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy I.

Więcej »

Przewodnik dla uczniów i rodziców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oddaje w Państwa ręce kolejną edycję Przewodnika dla uczniów i rodziców "Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok szkolny 2016/2017", którego celem jest m.in. przybliżenie organizacji systemu kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego oraz prezentacja szkół i kierunków, na które prowadzony będzie nabór do klas pierwszych. Mamy nadzieję, że okaże się on pomocny młodzieży i rodzicom przy planowaniu dalszej drogi kształcenia, zaś nauczycielom i wychowawcom posłuży w codziennej pracy doradczej.

Poniżej zamieszony jest link umożliwiający bezpłatne pobranie publikacji w formie pliku PDF:
Oferta powiat 2016/2017 - poradnik uczniowie rodzice publikacja.pdf

Więcej »

Nowy termin KURSU SPAWACZA w CKPIU - 01.03.2016

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu ze względu na toczącą się rekrutację przedłuża nabór na

 
KURS SPAWACZA

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 01.03.2016 o godzinie 16:00 w sali audio Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Mostowa 7 (azoty).

Więcej informacji oraz cennik pod numerem telefonu: 077 / 481 37 52.
Więcej »

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjach

Od początku bieżącego roku szkolnego doradca zawodowy CKPiU na zaproszenie szkolnych koordynatorów doradztwa zawodowego spotyka się  z uczniami szkół gimnazjalnych na wykładach i warsztatach, których celem jest wsparcie szkół w przygotowaniu młodzieży do świadomego wyboru zawodu. W tym roku po raz pierwszy uczestnikami zajęć są także uczniowie klas II gimnazjum. W trakcie zajęć uczniowie poszukują odpowiedzi  między innymi na pytania takie jak: czym jest kariera i dlaczego warto ją planować, co to jest zawód, jakie są czynniki trafnego wyboru zawodu, jak zorganizowane jest kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, czym są kwalifikacje zawodowe i jak je zdobyć a także czym się różni liceum ogólnokształcące od szkół kształcących w zawodach? Zostają także wyposażeni w bogaty zbiór linków odsyłających do multimedialnych narzędzi doradczych oraz wielu przydatnych informacji o zawodach, kształceniu i rynku pracy.

Więcej »

"Przyszły zawód - zawód z przyszłością II" - kolejna edycja konkursu

 
Zbliża sie ostateczny termin składania prac w konkursie "Przyszły zawód - zawód z przyszłością II". Zgodnie z regulaminem prace należy dostarczyć do CKPiU najpóźniej do 28 lutego 2016 roku. Wszystkich jeszcze niezdecydowanych zachęcamy do udziału, bo jest o co walczyć!!! Pamiętajcie również o zgodach rodziców, bez których nie będziemy mogli ocenić Waszych prac. Życzymy kreatywości i wytrwałości w tworzeniu. Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie na naszej stronie internetowej w zakładce KONKURS.
Więcej »

Nabór na KURS SPAWACZA w CKPIU - 16.02.2016

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu prowadzi nabór na 

 
KURS SPAWACZA

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 16.02.2016 o godzinie 16:00 w sali audio Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Mostowa 7 (azoty).

Więcej informacji oraz cennik pod numerem telefonu: 077 / 481 37 52.
Więcej »

Regulamin i cennik korzystania z przystani Szkwał

W związku z rozpoczęciem sezonu na przystani Szkwał Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 21 kwietnia 2015 roku zatwierdził regulamin oraz cennik dla użytkowników przystani. 

REGULAMIN PRZYSTANI SZWAŁ.PDF

CENNIK PRZYSTANI SZKWAŁ W SEZONIE 2016.PDF

REGULAMIN ZAPLECZA NOCLEGOWE PRZYSTANI SZKWAŁ.PDF


Na zapleczu noclegowym przystani Szkwał znajdują się:

- dwa pokoje 1 - osobowe;
- jeden pokój 2 - osobowy;
- jeden pokój 3 - osobowy;
- dwa pokoje 6 - osobowe.

Cena za dobę od 30 zł - cały cennik w załączniku. (zakładka Szkwał - noclegi)

Więcej »

Egzamin "na próbę" lepiej przygotuje do prawdziwego

Podobnie jak wcześniej uczniowie innych szkół, młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu kształcąca się w zawodzie technik budownictwa a odbywająca w murach Centrum praktyczną naukę zawodu przystąpiła w dniach 15 i 16 grudnia do części praktycznej próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Do egzaminu realizowanego w trakcie 2 dni łącznie na 6 zmianach przystąpiło 34 uczniów.
Kilka dni później bo 18 grudnia również przyszli technicy pojazdów samochodowych a obecnie uczniowie III klasy technikum w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu w pracowniach naszego Centrum przystąpili do części praktycznej próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Więcej »

"Dni nauki" w Gimnazjum w Bierawie

Nauczyciel Centrum Aleksander Sokołowski wraz z uczniami we wtorek 15 grudnia uczestniczył w dniach nauki organizowanych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie. Gimnazjalistom pokazano możliwości technicznego wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie nauki przedmiotów ścisłych. Uczennice klasy IV technikum z Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu (Sławięcice) kształcące się w zawodzie technik technologii chemicznej Dominika Bomba oraz Barbara Łempicka zainteresowały uczniów  pokazem pomiaru stężenia roztworów, interferencji oraz, co było  najciekawsze, produkcją sztucznej krwi, którą wypróbowali na sobie gimnazjaliści.

Zachęcamy do przeczytania pełnej relacji oraz zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

Więcej »

Próbny egzamin uczniów z Krapkowic

W poniedziałek 14 grudnia kolejna grupa uczniów zmagała się z zadaniami egzaminacyjnymi. Tym razem do części praktycznej próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przystąpili uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach kształcący się w zawodzie technik mechanik. Egzamin obejmował kwalifikację M.17.Montaż i obsługa maszyn i urządzeń i przeprowadzony został w pracowni obróbki ręcznej a uczniowie przystąpili do niego w 3 grupach.
Więcej »

Układy bezpieczeństwa biernego w samochodzie - szkolenie dla przyszłych mechaników

We wtorek 8 grudnia w Centrum odbyło się szkolenie zorganizowane przez Hufiec Pracy  w  Kędzierzynie-Koźlu dla uczniów klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Tematem szkolenia były układy bezpieczeństwa biernego w samochodzie. Uczestnicy zostali zapoznani z charakterystyką, budową i zasadą działania poduszki gazowej oraz napinaczy pasów bezpieczeństwa. Dowiedzieli się także, w jaki  sposób można diagnozować uszkodzenia poszczególnych elementów oraz poznali  zasady postępowania z urządzeniami pirotechnicznymi.
Więcej »

Technicy elektrycy rozpoczęli "sezon" egzaminów próbnych

Tradycyjnie już w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ruszył „sezon” próbnych egzaminów. W poniedziałek 7  grudnia odbyła się część praktyczna próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektryk w zakresie kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy III technikum z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu. Mamy nadzieję, że możliwość zmierzenia się "na próbę" zarówno z zadaniem, jak i procedurami towarzyszącymi organizacji egzaminu pozwoli młodzieży lepiej przygotować się do właściwego egzaminu, który już niebawem.

Więcej »

Przyszły zawód - zawód z przyszłością II - kolejna edycja konkursu

Zapraszamy uczniów gimnazjów do uczestnictwa w kolejnej, II już edycji konkursu zawodoznawczego pn. „Przyszły zawód – zawód z przyszłością II”, którego celem jest promocja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim oraz propagowanie postaw obejmujących aktywne i świadome planowanie swojej kariery. Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem znajdziecie w zakładce KONKURS. Tam też zamieszczać będziemy wszystkie informacje o przebiegu konkursu oraz laureatach. Zapraszamy do udziału.

Więcej »

Messer Polska w Centrum - szkolenie pokazowe

W dniu 25 listopada w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbyło się szkolenie i pokaz produktów firmy Messer Polska Sp. z o.o. stosowanych w spawalnictwie. Przedmiotem działalności firmy jest m.in. produkcja i dystrybucja gazów technicznych. Na spotkanie zostali zaproszeni kursanci oraz goście. Uczestnicy pokazu mieli możliwość nie tylko obejrzenia, ale także wypróbowania nowych produktów tej firmy. Z dyskusji prowadzonej po pokazie wynikało, że uzyskały one pełną aprobatę i na pewno będą w pełni wykorzystywane podczas spawania metodą MAG.  

Więcej »

Pomóż dziecku zaplanować swoją przyszłość

Pod takim hasłem doradca zawodowy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizuje wspólnie ze szkołami gimnazjalnymi cykl spotkań doradczych dla rodziców uczniów klas III. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące: roli rodzica w procesie wspomagania dziecka w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, organizacji kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w tym zwłaszcza systemu zdobywania kwalifikacji zawodowych czy w końcu źródeł  pozyskiwania rzetelnej informacji zawodowej. Rodzice zostają dodatkowo wyposażeni w „linkownię” zawierającą m.in.: adresy stron www lokalnych szkół, raporty dotyczące sytuacji na rynku pracy czy w końcu materiały przydatne w planowaniu kariery. W trakcie zajęć rodzice zapoznają się także z dotychczasową ofertą edukacyjną szkół Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Więcej »

Światowy Tydzień Przedsiebiorczości - spotkania doradcze dla młodzieży

W ramach odbywającego się po raz pierwszy na Opolszczyźnie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowały spotkania informacyjno-szkoleniowe dla uczniów klas programowo najwyższych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz klasy III Gimnazjum dla Dorosłych z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu pt. „Rynek pracy – możliwości, jakie stwarza ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. Spotkania odbyły się w piątek 20 listopada w murach Centrum. W ramach zajęć młodzież zapoznana została m.in z instrumentami rynku pracy zgodnie z regulacjami znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W spotkaniach uczestniczyło ponad 70 uczniów.

Więcej »

Mechanicy pojazdów samochodowych w Centrum

22 października Centrum odwiedzili uczniowie klasy I zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu Szkółnr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, kształcący  się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Młodzi mechanicy zapoznali  się z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu znajdujących się w CKPiU. W trakcie wizyty uczestniczyli również w zajęciach związanych z omówieniem oraz zaprezentowaniem możliwości  komunikacji diagnostycznej samochodów osobowych.
Więcej »

Młodzieżowe Forum Ekoenergetyki

W dniach 15 – 17 października w Opolu odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki. Organizatorami Festiwalu są Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks", Polski Związek Motorowy oraz Prezydent m. Opola przy współpracy Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego. Festiwal ten jest kontynuacją pięciu edycji Forum Ekoenergetyki w Polkowicach, które w ubiegłym roku, po przeniesieniu do Opola i rozszerzeniu „Eko-Moto-Forum”, przyjęło formułę Festiwalu Ekoenergetyki. W tym roku w ramach festiwalu odbyło się także Młodzieżowe Forum Ekoenergetyki, na które zaproszeni zostali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w tym także naszego Centrum. W programie tej imprezy znalazły się m.in. zwiedzanie pracowni CKP w Opolu, wykłady tematyczne na Politechnice Opolskiej oraz szansa na zwiedzenie wystawy towarzyszącej festiwalowi.

Więcej »

Centra Kształcenia Praktycznego w polskim syetemie edukacji zawodowej - zeszyt II

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego  wraz z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowało kolejny już zeszyt publikacji CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI ZAWODOWEJ. Publikacja prezentuje i upowszechnia interesujące rozwiązania edukacyjne w centrach kształcenia praktycznego  z całej polski. W II zeszycie obok wielu innych znajdziecie materiał o także naszym Centrum . Zachęcamy do lektury.
Więcej »

Centrum w powiatowym systemie doradztwa zawodowego

30 września 2015 już po raz kolejny w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbyło się robocze spotkanie  doradców zawodowych i nauczycieli koordynujących w szkołach realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 13 szkół gimnazjalnych zarówno z terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, jak i powiatów ościennych. Jak co roku była to okazja do podsumowania współpracy i działań zrealizowanych wspólnie z gimnazjami w ubiegłym roku szkolnym, ich oceny, ale przede wszystkim do zaplanowania działań na rok bieżący.

Więcej »

Nabór na KURS SPAWACZA w CKPIU - 29.09.2015

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu prowadzi nabór na
 
KURS SPAWACZA

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 29.09.2015 o godzinie 16:00 w sali audio Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Mostowa 7 (azoty).

Więcej informacji oraz cennik pod numerem telefonu: 077 / 481 37 52.

Więcej »

Darmowe kursy w CKPiU!

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Azotach organizują nieodpłatne kursy na poziomie szkoły zawodowej w systemie zaocznym dla dorosłych w zawodach:

ŚLUSARZ oraz ELEKTRYK

Rozpoczęcie zajęć już 18 września o godzinie 16:00 w sali audio CKPIU!

Więcej informacji pod numerem: 77/4812209 lub w sekretariacie ZSTIO ul. Mostowa 7 (azoty). 

O kursie posłuchaj też
 >>> TUTAJ <<<
 
Więcej »

Kolejne robocze spotkanie doradców zawodowych w Centrum - ZAPROSZENIE

Serdecznie  zapraszamy doradców zawodowych szkół gimnazjalnych oraz pedagogów szkolnych pełniących funkcję koordynatorów orientacji zawodowej na robocze spotkanie do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, które odbędzie się 30 września 2015 roku o godz 10:00 w sali audiowizualnej. Celem spotkania będzie m.in. podsumowanie dotychczasowej współpracy i zaplanowanie działań na przyszłość. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowa informacją nt. spotkania w zakładce DORADZTWO ZAWODOWE
Więcej »

Nowe oblicze Centrum

Zakończył się pierwszy etap modernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu. Pierwsza część budynku została ocieplona, wymieniono też okna, a zakończono na pracach malarskich.

Remont poprawił estetykę budynku, a dobrą informacją jest to, że wkrótce ruszy drugi etap modernizacji – zaznacza Ireneusz Wiśniewski, dyrektor CKPiU.

Wykonane prace nie tylko sprawiły, że otoczenie Centrum jest bardziej przyjazne dla uczniów i słuchaczy, ale mają także przynieść znaczne oszczędności związane z ogrzewaniem obiektu w sezonie jesienno-zimowym.


 

 

Więcej »

Druzyna CKPiU na WRAK RACE Kędzierzyn-Koźle

14 czerwca w Kędzierzynie-Koźlu ruszają zmagania WRAK RACE. Załogi będą ścigać się w samochodach osobowych, których wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł. Wśród nich znajdzie się oczywiście także ekipa z CKPiU. Zapraszamy do kibicowania.

Więcej »

N2 People B.V w CKPiU - propozycja wakacyjnych staży

We wtorek 26 maja nasze Centrum odwiedził przedstawiciel holenderskiej Agencji Zatrudnienia N2 People B.V. Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy pomiędzy uczniami i absolwentami odbywającymi zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego a holenderskimi  firmami branży motoryzacyjnej. Przedstawiciel firmy zaprosił naszych uczniów do uczestnictwa w 4-5 tygodniowym wakacyjnym stażu. Omówił jednocześnie warunki realizowanego projektu, zasady jego organizacji, przybliżył zakres wykonywanych w trakcie stażu prac. Część spotkania poświęcona była także przedstawieniu młodzieży warunków socjalno-bytowych towarzyszących ewentualnym wyjazdom. Więcej informacji u p. Aleksandra Sokołowskiego nauczyciela przedmiotów zawodowych branży motoryzacyjnej.


Więcej »

Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj zaprasza na wielki finał PaT-U!

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Małgorzata Tudaj informuje, że w niedziele 17 maja o godzinie 17:00 w hali na os. Azoty w Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się wielki finał PaT-u.

Program profilaktyka a ty to ogólnopolski program profilaktyczny realizowany w powiecie wspólnie z policją skierowany został przede wszystkim do szkół i placówek wychowawczych – dyrektorów, psychologów i całej kadry wychowawczej.

W finale młodzież z powiatowych szkół zaprezentuje spektakl „Sekret”. Zapraszamy!
Więcej »

M.19 - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Kolejną grupą, która przystąpiła w CKPiU do części praktycznej próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie byli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących realizujący kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających  (ZSZ) oraz Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej kształcący się w zawodzie technik mechanik (T). Egzamin obejmował wyodrębnioną w obu zawodach kwalifikację M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających. Mamy nadzieję, że możliwość zmierzenia się "na próbę" zarówno z zadaniem, jak i procedurami towarzyszącymi organizacji egzaminu pozwoli młodzieży lepiej przygotować się do właściwego egzaminu, który już niebawem.

Więcej »

Energetyka odnawialna

Niecodzienne zajęcia dla uczniów klasy II kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 30 kwietnia zrealizowane zostały w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Szkolenie dla młodzieży poprowadził mgr inż. Andrzej Jurkiewicz – wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej w zakresie audytów energetycznych; specjalista w zakresie kontraktów ESCO dla ciepłownictwa oraz urządzeń energetyki rozproszonej a jednocześnie prezes Zarządu eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. (eGIE); autor licznych artykułów dotyczących m.in. stosowania odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń rozporoszonej energetyki. Spotkane niewątpliwie było szansą by skorzystać z bogactwa doświadczeń i wiedzy specjalisty na co dzień realizującego zadania zawodowe w obszarze energetyki odnawialnej. Serdecznie dziękujemy.
Więcej »

Marszałek Andrzej Buła o naszym Centrum: to przykład dla każdego województwa!

W poniedziałek 27 kwietnia odbyła się sesja Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na której gościł marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Podczas spotkania dużo uwagi poświęcono Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu to bardzo dobry przykład ośrodka szkoleniowego odpowiadającego najnowszym tendencjom na rynku pracy – mówił marszałek podczas spotkania.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na stronie Powiatu:

www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/4849/marszalek-o-powiatowym-centrum-to-przyklad-dla-calego-wojewodztwa.html
Więcej »

Spotkania z zawodami - uczniowie gimnazjów w Centrum

W ciągu całego roku szkolnego zapraszamy młodzież gimnazjalną na spotkania z zawodami w naszym Centrum. Spotkania te mają charakter praktyczny i są doskonałą okazją by nie tylko zapoznać się z parkiem maszynowym, ale i z bliska zobaczyć w jakich warunkach i formie prowadzona jest praktyczna nauka zawodu. 24 i 28 kwietnia uczniowie kolejno Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bierawie oraz Publicznego Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu odwiedzili mieszczące się w Centrum pracownie, m.in.: energii odnawialnej, diagnostyki i mechaniki samochodowej, klasycznej obróbki mechanicznej, obrabiarek sterowanych numerycznie i CNC, elektryczno-elektroniczną oraz obróbki ręcznej i montażowo-ślusarską.
Więcej »

Rodzice w procesie wspomagania decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów

14 kwietnia 2015 rodzice uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Walcach spotkali się z doradcą zawodowym z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu. W trakcie spotkania omówione zostały zmiany w organizacji szkolnictwa zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym, w tym system zdobywania kwalifikacji w zawodach. Rodzice zapoznali się również z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego. Część spotkania poświęcona była także roli rodzica w procesie wspomagania dziecka w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych. Zaledwie kilka dni później bo 16 kwietnia podobne spotkanie dla rodziców uczniów zorganizowano w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu.

Więcej »

CKPiU wraz z "Żeglugą" w Galerii Odrzańskie Ogrody

W ostatni weekend  Galeria Odrzańskie Ogrody wraz z  Młodzieżową Orkiestrą Dętą Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej zarosiły mieszkańców miasta na koncerty pełne muzycznych emocji. Impreza odbywająca się pod hasłem „Żegluj z nami” była jednak nie tylko ucztą muzyczną, ale także okazją do promocji kształcenia zawodowego oraz przybliżenia oferty szkoły mieszkańcom odwiedzającym stoiska, na których czekały liczne atrakcje.  Wśród stoisk znalazło się również to przygotowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu jako placówki, która realizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów kozielskiej „Żeglugi”. Czekał na nim bolid przygotowywany przez uczniów kierunków samochodowych w ramach Szkolnego Koła Motoryzacyjnego "Oltimer" pod okiem naszego nauczyciela pana Alksandra Sokołowskiego.

Więcej »

IX Targi Pracy i Edukacji

W czwartek 16.04.2015 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie – Koźlu odbyły się IX Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami byli Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu i Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu. Uroczystego otwarcia targów dokonała Pani Małgorzata Tudaj - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. W Targach uczestniczyło 92 wystawców, w tym 46 pracodawców i przedsiębiorców, 18 przedstawicieli instytucji, organizacji, jednostek szkolących. Ofertę edukacyjną zaprezentowało łącznie 28 szkół wyższych, średnich i zawodowych, w tym także nasze Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Więcej »

„Sprawny w zawodzie – mechanik samochodowy” - część praktyczna w pracowaniach CKPiU

 

W piątek 10 kwietnia w murach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbył się etap praktyczny organizowanego przez Hufiec Pracy dla uczniów ostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych Wojewódzkiego Konkursu „Sprawny w zawodzie – mechanik samochodowy”. Po pierwszym etapie teoretycznym, podczas którego uczestnicy rozwiązywali test składający się z 20 pytań, do dalszego etapu zakwalifikowały się trzy dwuosobowe zespoły.

W części praktycznej młodzież zmagała się z takimi zadaniami jak: diagnostyka układu hamulcowego, wymiana uszkodzonych elementów czy odpowietrzenie układu hamulcowego. Bardzo ważnym elementem była kalkulacja kosztów wykonanej pracy.

Więcej »

Szkolenie z zakresu BHP - Okregowy Inspektorat Pracy w Opolu

 

W związku z przystąpieniem uczniów CKPiU do udziału w IV REGIONALNYM KONKURSIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA PPRACY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH ZAJĘCIA W CENTRACH KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO zgodnie z wymogami regulaminu uczestnicy konkursu, jak i inni uczniowie odbywający zajęcia w Centrum, uczestniczyli w piątek 10 kwietnia w szkoleniu z zakresu BHP przeprowadzonym przez przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia w zmaganiach mając nadzieję, że odbyte szkolenie pozwoliło na pogłębienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej »

Wraz z wiosną rusza sezon żeglarski na Odrze!

Na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, na przystani "Szwał" ruszy niedługo sezon Żeglarski! 
 
Na terenie przystani funkcjonować będzie wypożyczalnia kajaków, które będą dowożone do klienta we wskazane miejsce.  "Jeśli ktoś będzie chciał przepłynąć ze Sławięcic, to nie ma problemu, łodzie zostaną mu dostarczone" – podkreśla Krzysztof Chałat, przedsiębiorca, który zajmie się organizacją bazy kajakowej.
 
Rekreacyjnie każdy będzie mógł korzystać z kajaków, np. szlifując umiejętności w pobliżu nabrzeża. Ale organizatorzy szykują też atrakcje dla wprawionych wodniaków. – "Chcę organizować profesjonalne spływy oraz zawody na Odrze, pod opieką ratowników i instruktorów" – tłumaczy Krzysztof Chałat, który dodaje, że wszystkiego będzie można dowiedzieć się ze strony internetowej wypożyczalni oraz portalu społecznościowego.
 
Od maja na przystani "Szwał" do dyspozycji gości będą także m.in. miejsca noclegowe. Opracowano też nowy cennik. Obejmuje m.in. cumowanie łodzi, skuterów czy zimowe przechowanie łódek w hangarze. Dodatkowo prowadzone są rozmowy, by udostępnić nabrzeże dla łodzi wędkarskich. Nie jest wykluczone, że do lata powstanie też mała gastronomia. Przystań czynna będzie w godz. 10-20. W przypadku sprzyjającej aury, zdecyduje ostatni klient.

Żródło: lokalna24.pl
Więcej »

Marszałek Andrzej Buła odwiedził naszą placówkę

Marszałek Andrzej Buła odwiedził w piątek 27 marca 2015 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Uznał, że CKPiU to placówka, której celem jest dostosowanie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych do wymagań konkurencyjnego rynku pracy. – Nie ukrywam, że to centrum, pod względem i wyposażenia i podejścia do swoich zadań zrobiło na mnie duże wrażenie – przyznał marszałek podczas spotkania z przedsiębiorcami i samorządami w Kędzierzynie-Koźlu.

Żródło: opolskie.pl
Więcej »

Nagrody w konkursie rozdane!!!

1 kwietnia 2015 roku w sali obrad Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu rozstrzygnięty został organizowany przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu konkurs zawodoznawczy „Przyszły zawód – zawód z przyszłością”, którego celem była promocja kształcenia zawodowego  oraz zachęcenie młodych ludzi do aktywnego planowania swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej. Wśród laureatów znaleźli się:
  • I miejsce w konkursie i tablet zdobyła  Julia Lużyna z Publicznego Dwujęzycznego Gimnazjum w Solarni przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni im. Josepha Freiherra von Eichendorffa,
  • II miejsce oraz bezprzewodowe słuchawki multimedialne wywalczyła Oliwia Kałużny  z Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu,
  • III miejsce i dysk zewnętrzny trafiły w ręce  Adama Księżyka z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie-Koźlu.

W trakcie uroczystości dodatkowo wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy wzięli udział w konkursie odebrali z rąk Pani Starosty Małgorzaty Tudaj oraz Dyrektora CKPiU Pana Ireneusza Wiśniewskiego pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Relacja z wydarzenia zarejestowana przez kamerę TVM poniżej: 

Więcej »

Roztrzygnięcie konkursu

W związku z rozstrzygnięciem organizowanego przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu konkursu zawodoznawczego pn.

 

 „Przyszły zawód – zawód z przyszłością”


mamy zaszczyt zaprosić uczniów, którzy przystąpili do konkursu wraz z opiekunami szkolnymi na uroczystość, w trakcie której uhonorowani zostaną laureaci.
Uroczystość wręczenia nagród zaplanowana została na 01.04.2015 i rozpocznie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13, w sali posiedzeń (parter) o godzinie 10:00. Tam też poznacie zwycięzców a w czyjeś ręce powędrują nowiutki tablet, multimedialne słuchawki bezprzewodowe oraz dysk zewnętrzny.

Zapraszamy!!!

Więcej »

Eksploatacja środków transporu - przyszli logistycy w Centrum

Po raz kolejny już przyszli technicy logistycy z Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu odwiedzili mury naszego Centrum. Poza możliwością poznania potencjału CKPiU głównie w odniesieniu do potrzeby kształcenia ustawicznego i całożyciowego doskonalenia zawodowego uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym, w trakcie którego rozmawiano m.in.: o sytuacji młodych na rynku pracy, ale także podjęto próbę określenia roli wartości w planowaniu kariery. Drugą część spotkania wypełniły zajęcia z nauczycielem przedmiotów zawodowych branży samochodowej. W ramach przygotowania do wykonywania zawodu w zakresie kwalifikacji A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych młodzież miała okazję wysłuchać wykładu obejmującego problematykę eksploatacji środków transportu oraz już w pracowni zobaczyć jak w praktyce wygląda diagnostyka silników wysokoprężnych.


Więcej »

Nabór na KURS SPAWACZA


Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że prowadzi nabór na

 
KURS SPAWACZA w technologii MAG oraz TIG


Koszt szkolenia to 1800 zł (za każdą z kategorii).
Szczegółowe informacje i zapisy pod nr telefonu (077) 481 37 52

Więcej »

Próbny egzamin w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 24.02.2015 r. odbył się próbny egzamin w części praktycznej dla elektromechaników pojazdów samochodowych w kwalifikacji M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. 

Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy III elektromechanik pojazdów samochodowych z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu.

Więcej »

Instrumenty rynku pracy - doradca zawodowy PUP w CKPiU

Tradycyjnie już efektem współpracy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu stała się organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych dla uczniów klas programowo najwyższych z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. W tym roku spotkania odbyły się w piątek 20 lutego  w murach Centrum. W ramach zajęć młodzież zapoznana została m.in z instrumentami rynku pracy zgodnie z regulacjami znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zajęcia takie były dopełnieniem prowadzonych w szkole działań z zakresu doradztwa zawodowego, które służą zapoznaniu młodzieży z lokalnym rynkiem oraz przygotowaniu jej na spotkanie z realnym światem pracy.