CKPiU Kędzierzyn-Koźle


Uczniowie gimnazjum dla dorosłych w Centrum

 

Wybór kierunku dalszego kształcenia, a tym samym wyboru odpowiedniego dla siebie zawodu to ważny moment dla uczniów kończących gimnazjum. Aby ich decyzje były świadome Punkt Pośrednictwa Pracy zaproponował uczniom III klasy Gimnazjum dla Dorosłych, uczestnikom Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu wycieczkę zawodoznawczą do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, która odbyła się w dniu 21.11.2018 r.

Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej doradca zawodowy CKPiU Pani Katarzyna Paprotny przedstawiła młodzieży możliwości kształcenia we wszystkich typach szkół w Kędzierzynie-Koźlu oraz przedstawiła świat zawodów i możliwości zatrudnienia na terenie miasta. W trakcie spotkania uczestnicy zmierzyli się również z ankietą skłonności zawodowych i poszukali odpowiedzi na pytanie, jaki typ działalności zawodowej preferują.

W drugiej części uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnych pracowni w których uczniowie szkół zawodowych, branżowych i techników i uczą się zawodu m.in.: pracownię budowlaną, energii odnawialnej, klasycznej obróbki mechanicznej, obrabiarek sterowanych numerycznie i programowania, mechatroniki – elektroniki, elektrycznej, obróbki ręcznej i montażowo-ślusarskiej, samochodowej oraz obróbki cieplnej i spawalni.

źródło:https://www.opolska.ohp.pl/aktualno%C5%9Bci/481-co-dalej-po-gimnazjum.html


Więcej »

Informacje zawodowe i zawodoznawcze

W związku z sygnalizowanym przez szkolnych doradców zawodowych dużym zapotrzebowaniem na informacje dotyczące źródeł pozyskiwania wiedzy o zawodach, przygotowaliśmy krótki wykaz  ogólnodostępnych i przydatnych w codzinnej pracy doradczej zasobów. W materiałąch tych znajdziecie informacje zawodowe i zawodoznawcze w przeróżnych formach, w tym. m.in filmy o zawodach, karty zawodów czy przewodniki po zawodach.
Uwaga! Większość materiałów dostępnych na rynku powstała przed rokiem 2017 a zatem przed wejściem w życie nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Korzystając z nich należy więc zwrócić szczególną uwagę uczniów na zmiany w organizacji kształcenia, w tym m.in. na ilość kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Przypominam, że w technikach kształci się obecnie w zawodach dwukwalifikacyjnych (do niedawna było dużo zawodów z trzema kwalifikacjami) a w szkołach branżowych I stopnia w zawodach z jedną kwalifikacją (do niedawna w ZSZ było dużo zawodów z dwiema kwalifikacjami). Warto także zwrócić uwagę uczniów, że funkcjonująca do niedawna zasadnicza szkołą zawodowa zastąpiona została szkołą branżową I stopnia (a w systemie pojawią się także szkoły branżowe II stopnia).

Wykaz zasobów znajdziecie klikając w dalszej części wpisu.
Więcej »

Spotkanie szkoleniowo-organizacyjne dla doradców szkół ponadpodstawowych

Serdecznie zapraszamy szkolnych doradców zawodowych oraz inne osoby realizujące i koordynujące w szkołach ponadpodstawowych powiatu zadania z zakresu doradztwa zawodowego na spotkanie szkoleniowo–organizacyjne, które odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu (Mostowa 7), w dniu 16 października  o godz. 9:30. 
Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się ze szczegółowymi infomacjami dotyczącymi celu i programu spotkania (kliknij więcej).
Więcej »

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla doradców zawodowych szkół podstawowych

Serdecznie zapraszamy szkolnych doradców zawodowych oraz inne osoby realizujące i koordynujące w szkołach podstawowych powiatu zadania z zakresu doradztwa zawodowego na spotkanie szkoleniowo–organizacyjne, które odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu (Mostowa 7), w dniu 9 października  o godz. 9:30. 
Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się ze szczegółowymi infomacjami dotyczącymi celu i programu spotkania (kliknij więcej).

Więcej »

Rekrutacja do szkół 2019/2020 - najważniejsze informacje

 

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.

Chociaż do rektrutacji jeszcze daleko, już dziś zachęcamy uczniów ostatnich klas gimnazjów  oraz ósmoklasistów i ch rodziców do zapoznania się z tymi materiałami.


Godziny pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2018/2019

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zaprasza  do współpracy w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Szkoły zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:


Doradca zawodowy mgr Katarzyna Paprotny
tel. 77 4813752
tel. kom. 505464622
e-mail: kpaprotny@ckpiukk.pl lub katarzynapaprotny@wp.pl
godziny pracy: od poniedziałku do środy 9:00 – 14:00,
                          czwartek od 9:00 do 13:00
                          oraz piątek 9:00-12:00


Szkoła branżowa, technikum, liceum - zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje projekt zmian który od następnego roku szkolnego ma między innymi objąć absolwentów gimnazjum. Już od roku szkolnego 2017/2018 mają ruszyć szkoły branżowe I stopnia. Czas nauki w tego typu szkole będzie trwał 3 lata, a kończyć się ona będzie uzyskaniem jednej kwalifikacji zawodowej po zdaniu wymaganego egzaminu.
Kierunki kształcenia w szkołach branżowych oraz programy nauczania mają odpowiadać na potrzeby rynku pracy i być współtworzone przez przedsiębiorców.
Więcej »

U progu kariery zawodowej

Co pomaga wybrać dobrze zawód? Uczniowie Technikum w Zespole Szkół nr 3 podpowiadają...
Więcej »

Jak zaplanować karierę i odnaleźć się na rynku pracy?

W dniu 21.10.2016 na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbyło się spotkanie organizacyjno-szkoleniowe z pedagogami i osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie doradztwa zawodowego w gimnazjach z terenu naszego powiatu. Spotkanie z jednej strony dało możliwość podzielenia się dobrymi przykładami wdrażania systemu doradztwa zawodowego w szkołach, rozmów o potrzebach w tym zakresie i pomysłów na nowe, lepsze rozwiązania. Dominowało twórcze i innowacyjne myślenie, a także refleksja nad tym w jaki sposób wprowadzać „małe zmiany” aby uzyskać „duży efekt”.
 
Naszym rozmowom przyświecał cel szkoleniowy: Jak być dobrym doradcą w sytuacji ciągłych zmian w systemie edukacji oraz zmian na rynku pracy? W jakim stopniu możemy wspierać planowanie przez uczniów swojej przyszłości?
 
Wyniki badań rynku pracy wskazują na rosnące zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych absolwentów szkół zawodowych. Pedagodzy zauważyli, że często szkoła zawodowa jest tylko jednym z etapów drogi edukacyjnej stwarzając równocześnie szansę na niezależność finansową absolwentów i łatwe odnalezienie się na rynku pracy. 
 
Według badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pracodawcy szczególnie cenią sobie kompetencje związane z samodzielną organizacją pracy (podejmowanie decyzji, przejawianie inicjatywy, zarządzanie zadaniami, motywację do pracy, odporność na stres) oraz kompetencje interpersonalne (współpracę w grupie, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych). To właśnie kształtowanie tych kluczowych kompetencji staje się niezwykle istotne  procesie edukacji i prowadzenia szkolnego doradztwa zawodowego.
 
Serdecznie dziękujemy uczestnikom za ich zaangażowanie, nowatorskie pomysły i chęć dzielenia się dobrymi przykładami w procesie wdrażania doradztwa zawodowego w szkołach.
 
Ufamy, że uda nam się wspólnie odnaleźć najlepsze, systemowe rozwiązania aby młodzież dokonywała bardziej świadomych wyborów swojej ścieżki życiowej i zawodowej. 
Więcej »

Wybór szkoły TAK - ale JAK?

Kariera zawodowa zaczyna się już w gimnazjum. Twój pierwszy ważny wybór dotyczący szkoły ponadgimnazjalnej jest pierwszym krokiem w Twojej karierze. Ten wybór będzie bowiem miał wpływ na Twoje dalsze decyzje. Być może masz już pomysł na siebie, potrzebujesz tylko zebrać brakujące informacje takie jak: zasady i kryteria rekrutacji, specyfika nauczania w poszczególnych typach szkół, organizacja praktyk itd. Wtedy najłatwiej sięgnąć do dostępnych informatorów np.:


oraz zajrzeć na strony internetowe szkół, czy wybrać się z wizytą do wymarzonej placówki. 
 
Pełną ofertę edukacyjną szkół znajdziesz także w strefie kandydata w serwisie rekrutacyjnym::
Są jednak wśród Was i tacy, którzy jeszcze nie mają pomysłu na wybór szkoły czy zawodu, trudno jest im określić swoje zainteresowania czy umiejętności, wskazać mocne strony, podjąć decyzję – wtedy prawdopodobnie pomóc mogą między innymi testy badające predyspozycje edukacyjne i zawodowe, filmy o zawodach czy plenery kariery ułatwiające określanie celów. Jeśli jesteś w takiej właśnie sytuacji zajrzyj do przygotowanej specjalnie dla Was zakładki DORADZTWO ZAWODOWE, gdzie znajdziesz wiele pomocnych narzędzi.
Więcej »

Ruszył "System monitoringu zawodowych losów absolwentów"

 

Kończysz liceum lub technikum. Myślisz o rozpoczęciu studiów akademickich ale masz trudności z podjęciem decyzji dotyczącej kierunku studiów czy wyboru konkretnej uczelni. Bardzo pomocnym narzędziem może okazać się wdrażany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Z raportów dowiesz się jaka jest sytuacja ekonomiczna absolwentów poszczególnych uczelni czy kierunków kształcenia (narzędzie może być pomocne także przy ich porównywaniu). Znajdziesz informacje dotyczące m.in. czasu poszukiwania zatrudnienia, jego stabilności czy osiąganych wynagrodzeń. Warto zajrzeć!!! Pamiętaj bowiem, że pasje czy zainteresowania są niezwykle ważnym, niemniej nie powinny być jedynym czynnikiem wpływającym na podejmowane przez Ciebie decyzje dotyczące przyszłej ścieżki edukacyjnej. Dużo trafniejsze mogą okazać się te  podjęte w oparciu o rzetelną analizę sytuacji na rynku pracy.

http://www.absolwenci.nauka.gov.pl/

Więcej »

Bezpłatne narzędzia pomocne w planowaniu kariery

Poniżej przedstawiam kilka linków odnoszących Was do ciekawych i bezpłatnych narzędzi wspomagających proces planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych zarówno dla uczniów gimnazjów, jak i nieco starszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Z częścią narzędzi mieliście zapewne okazję już się spotkać, bo zamieszczaliśmy je we wcześniejszych wpisach. Zachęcam do korzystania.

Więcej »

Informacje o sytuacji na rynku pracy

W przestrzeni internetowej znaleźć można coraz więcej "łatwych" do przeglądania dla użytkowników raportów i prognoz dotyczących aktualnej sytuacji na rynku pracy.  Dane te prezentowane są często nie tylko w odniesieniu do sytuacji na poziomie całego kraju, ale także konkretnych powiatów czy województw. Czy podejmując decyzje edukacyjno-zawodowe warto sięgać do takich źródeł informacji? Dla tych z Was którzy uznają, że tak, zamieszczam poniższe linki.

www.barometrzawodow.pl - barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw. Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim "Barometr" koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy. "Barometr" jest badaniem jakościowym. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach.

www.mz.praca.gov.pl - szczegółowe informacje nt. zawodów deficytowych i nadwyżkowych na poziomie każdego województwa i powiatu oraz mapy; Aplikacja udostępnia wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzonego zgodnie z zaleceniami przygotowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w formie graficznej (na podstawie ostatnio opracowanego rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych) oraz w postaci możliwych do pobrania raportów okresowych.

Więcej »

Gimnazjalisto - poznaj zanim wybierzesz!!!

 

Podstawą trafnego wyboru zawodu jest bez wątpienia elementarna wiedza zawodoznawcza. Brzmi strasznie? Bez obaw. By dokonywany przez Was wybór nie okazał się kupnem przysłowiowego kota w worku, warto poświęcić trochę czasu i uwagi na zebranie podstawowych przynajmniej wiadomości o profesji, w której chcecie rozpocząć kształcenie.

Służyć temu mogą materiały powstające w ramach projektów promujących i upowszechniających narzędzia doradcze dla uczniów szkół, rodziców, nauczycieli.

Wśród nich niezwykle przydatne filmy o zawodach szkolnictwa zawodowego (technika, ZSZ i szkoły policealne), z których dowiecie się wiele nie tylko o kwalifikacjach możliwych do zdobycia w trakcie kształcenia w ramach poszczególnych zawodów, ale także o specyfice przyszłej pracy.

  • www.perspektywy3d.pl (zakładka POBIERZ a w niej filmy o 194 zawodach szkolnictwa zawodowego),
  • www.doradztwo.koweziu.edu.pl (zakładka Vademecum doradztwa a w niej filmy o zawodach),
  • materiały dostępne u szkolnych doradców zawodowych w gimnazjach powstałe w ramach projektu „Mój zawód-moja przyszłość”.
Więcej »

PERSPEKTYWY - Mobilny Informator dla maturzystów 2016

 

„Mobilny informator dla maturzystów jest prostym w obsłudze i znakomicie „nakarmionym” przewodnikiem po uczelniach wszystkich typów i rodzajów, absolutnie wszystkich studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, jest także kompendium wiedzy o przyjętych przez szkoły wyższe zasadach przyjęć na studia, publikowanych na długo przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

To unikatowy, funkcjonalny zbiór starannie zweryfikowanych o ofercie wszystkich krajowych uczelni na rok akademicki 2016/2017, a także poradnik pomocny w przygotowaniu się do matury i do studiów, do wyboru zawodu, do „przeżycia” pierwszego roku na uczelni. Aplikacja pozwala na swobodne przeglądanie ofert wybranych uczelni lub na szybkie odnalezienie konkretnego kierunku wśród wszystkich prowadzonych w Polsce kierunków studiów.

Więcej »

Wybierz studia - nowy portal informacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z myślą o maturzystach, rodzicach, nauczycielach oraz doradcach zawodowych przygotowało portal, który zawiera informacje o ofercie wszystkich uczelni w Polsce. Na portalu www.wybierzstudia.nauka.gov.pl znajdują się informacje pochodzące z oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym POL-on. Portal zawiera również oceny kierunków studiów, które przeprowadza Polska Komisja Akredytacyjna, oraz oceny działalności naukowej Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.
Więcej »

Planowanie kariery a rozpoznawanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz wiedza o zawodach

Od kilku lat celem ogólnopolskich inicjatyw edukacyjnych jest  upowszechnianie doradztwa zawodowego oraz podniesienie jakości usług świadczonych w tym zakresie w środowisku szkolnym, do którego przybliżać ma m.in. ułatwienie dostępu uczniów, rodziców i nauczycieli do bezpłatnych narzędzi diagnostycznych pomagających w określeniu potencjału zawodowego, w tym predyspozycji i zainteresowań. Narzędzia takie znaleźć można pod adresem stron internetowych:

 

Przydatne linki:

  • www.doradztwo.koweziu.edu.pl – nowa odsłona portalu poświęconego doradztwu zawodowemu (narzędzia diagnostyczne, filmy o zawodach, publikacje doradcze dla uczniów i rodziców) w zakładce Vademecum doradztwa wiele ciekawych pozycji.
  • www.perspektywy3d.pl (Gra diagnostyczna -  diagnozująca zainteresowania zawodowe, predyspozycje zawodowe i kompetencje przedsiebiorcze, Galeria zawodów – multimedialne prezentacje zawodów, Planer kariery – służący do planowania kariery edukacyjno-zawodowej, 194 filmy o zawodach szkolnictwa zawodowego)
  • test.e-zamek.pl (interaktywny test predyspozycji zawodowych, poradnik dla uczennic i uczniów – Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych, karty zawodów)
Więcej »

Centrum w powiatowym systemie doradztwa zawodowego

30 września 2015 już po raz kolejny w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbyło się robocze spotkanie  doradców zawodowych i nauczycieli koordynujących w szkołach realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 13 szkół gimnazjalnych zarówno z terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, jak i powiatów ościennych. Jak co roku była to okazja do podsumowania współpracy i działań zrealizowanych wspólnie z gimnazjami w ubiegłym roku szkolnym, ich oceny, ale przede wszystkim do zaplanowania działań na rok bieżący.
Więcej »

Zaproszenie doradców zawodowych na robocze spotkanie

Serdecznie  zapraszamy doradców zawodowych szkół gimnazjalnych oraz pedagogów szkolnych pełniących funkcję koordynatorów orientacji zawodowej na robocze spotkanie do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, które odbędzie się 30 września 2015 roku o godz 10:00 w sali audiowizualnej. Celem spotkania będzie m.in. podsumowanie dotychczasowej współpracy i zaplanowanie działań na przyszłość. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowa informacją nt. spotkania.
Więcej »

Spotkania z zawodami - nowa oferta zajęć dla gimnazjalistów 2015/2016

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi propozycjami tematyki zajeć zawodoznawczych organizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego dla uczniów klas I-III gimnazjów w pracowniach praktycznej nauki zawodu, w roku szkolnym 2015/2016.

Za realizację spotkań na terenie CKPiU w Kędzierzynie-Koźlu odpowiada:
Doradca zawodowy mgr Katarzyna Paprotny
tel. 77 4813752
tel. kom. 505464622
e-mail: katarzyna.paprotny@wp.pl
godziny pracy: od poniedziałku do czwartku 9:00 – 14:00 oraz piątek 9:00-13:00

Więcej »

Godziny pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2015/2016

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zaprasza gimnazja do współpracy w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Niebawem zamieszczona zostanie nowa oferta zajęć zawodoznawczych dla uczniów klas I-III gimnazjów realizowanych w pracowniach praktycznej nauki zawodu na rok szkolny 2015/2016. Szkoły zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z doradcą zawodowym.

Doradca zawodowy mgr Katarzyna Paprotny
tel. 77 4813752
tel. kom. 505464622
e-mail: katarzyna.paprotny@wp.pl lub
katarzynapiechaczek@wp.pl
godziny pracy: od poniedziałku do czwartku 9:00 – 14:00 oraz piątek 9:00-13:00

Więcej »

Ranking uczelni wyższych

 

Perspektywy po raz 16 zaprezentowały wyniki Rankingu Szkół Wyższych. Z pewnością jest on pomocny przy planowaniu kariery przez osoby, które chcą rozpocząć studia - „Ranking daje szczegółowy obraz polskiego szkolnictwa wyższego, wskazuje uczelnie, które kształcą najlepiej, a ich dyplom jest ceniony na rynku pracy”. Oprócz Rankingów uczelni akademickich, uczelni niepublicznych magisterskich i państwowych wyższych szkół zawodowych, przygotowano również ranking w aż 43 kierunkach i grupach kierunków. Ranking znajdziecie na www.ranking.perspektywy.pl

Więcej »

Edukacja dla Pracy - portal o tematyce wyborów edukacyjnych i zawodowych

W ramach programu Edukacja dla Pracy, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej przygotował portal poświęcony w całości tematyce wyborów edukacyjnych i zawodowych. Jest to szerokie kompendium wiedzy zarówno dla uczniów, ich rodziców, jak i nauczycieli, wychowawców czy doradców. Zanjdziecie tam m.in. informacje dotyczące planowania - krok po kroku - ścieżek edukacyjno-zawodowych, rynku edukacyjnego czy wreszcie rynku pracy. Na licznych zakładkach użytkownicy znajdą także odnośniki do żródeł zewnetrznych, tj.: narzędzia do badania predyzpozycji zawodowych, oceny potencjału oraz liczne poradniki, przewodniki po zawodach czy filmy edukacyjne. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z portalem i życzymy trafnego planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

www.doradztwo.koweziu.edu.pl

(skopiuj link i wklej do swojej przeglądarki)
Więcej »

Oferta zajęć zawodoznawczych w roku szkolnym 2014/2015

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć zawodoznawczych realizowanych w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów klas I-III gimnazjów.
Więcej »

Godziny pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2014/2015

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zaprasza gimnazja do współpracy w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Niebawem zamieszczona zostanie nowa oferta zajęć zawodoznawczych dla uczniów klas I-III gimnazjów realizowanych w pracowniach praktycznej nauki zawodu na rok szkolny 2014/2015. Szkoły zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z doradcą zawodowym.

Więcej »

Zaproszenie do współpracy

Zmiany w systemie organizacji szkolnictwa, które w ciągu ostatnich lat dokonują się w szkołach praktycznie wszystkich szczebli edukacyjnych, przełożyły się na wiele nowych przepisów wykonawczych nakładających na placówki dodatkowe obowiązki. Wśród nich znalazło się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w myśl którego, zgodnie z § 7.1. jedną z form świadczonej przez szkoły pomocy stały się zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Dodatkowo zgodnie z § 17. zajęcia te organizowane winny być w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zgodnie z wspomnianym rozporządzeniem obowiązek realizowania doradztwa edukacyjno-zawodowego nałożony został na nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów.
Więcej »