CKPiU Kędzierzyn-Koźle

O Centrum

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu ma charakter specjalistycznego ośrodka szkoleniowego odpowiadającego tendencjom:
  • jakościowym
  • innowacyjnym
  • ekonomicznym

W Centrum stworzona została nowoczesna baza kształcenia praktycznego dla uczniów szkół zawodowych i dorosłych aby mogli zdobywać wysokie kwalifikacje zawodowe wynikające z szybkich przemian technologicznych i kwalifikacjach pracowników.

Jesteśmy placówką oświatową w pełni przygotowaną do reformy szkolnictwa zawodowego, której celem jest dostosowanie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych do wymagań konkurencyjnego rynku pracy w wymiarze krajowym i europejskim poprzez wprowadzanie efektywnych systemów kształcenia młodzieży i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych, ich upowszechnianie i wdrażanie.