CKPiU Kędzierzyn-Koźle

Turnusy dokształcania teoretycznego dla pracowników młodocianych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu

 
Harmonogram turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników odbywających się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu:
 
L.P. Zawód Termin turnusu Miejsce odbywania się turnusu
1. Mechanik pojazdów samochodowych III klasa 30.09-25.10.2019 r. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
2. Mechanik pojazdów samochodowych II klasa 28.10-22.11.2019 r. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 
im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
3. Murarz-tynkarz III klasa 25.11-20.12.2019 r. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
w Kędzierzynie-Koźlu
4. Sprzedawca II klasa 07.01-31.01.2020 r. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Kędzierzynie-Koźlu
5. Sprzedawca III klasa 03.02-13.03.2020 r.
(ferie zimowe
10.02-23.02.2020 r,)
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Kędzierzynie-Koźlu
6. Sprzedawca III klasa* 16.03-17.04.2020 r.
(ferie wiosenne
08.04-14.04.2020 r.)
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Kędzierzynie-Koźlu
7. Sprzedawca II klasa* 20.04.-15.05.2020 r. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Kędzierzynie-Koźlu
* Turnusy przeniesione z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Koszt przeprowadzenia turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników wynosi 640,00 złotych/osoba

Miejsca odbywania się turnusów:
 
1. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Bohaterów Westerplatte 1
47-200 Kędzierzyn-Koźle

2. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Skarbowa 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Formularz zgłoszenia uczestników turnusu:
Zgłoszenie uczestników turnusu - word
Zgłoszenie uczestników turnusu - pdf
 
Formularz skierowania na turnus:
Skierowanie na turnus - word
Skierowanie na turnus - pdf


Zakwaterownie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Piastowska 19
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 32 11
email: bursaszkolna@poczta.fm
strona internetowa: www.bskedzierzyn.szkolnastrona.pl
 
Druki niezbędne do przyjęcia młodocianego pracownika do bursy szkolnej:
Podanie o przyjęcie uczestnika turnusu do Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
Załącznik nr 1 do podania - oświadczenie
Załącznik nr 2 do podania- zgoda na przetwarzanie danych
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Klauzula informacyjna RODO

Opłata za pobyt w bursie (dla uczestników turnusu) wynosi:
- 130,00 złotych (za 4 tygodnie),
- stawka dzienna wyżywienia 12,00 złotych (za 3 posiłki),
- zwrotna kaucja 50,00 złotych

Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Opolu:
www.kuratorium.opole.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-2